PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – prawo wolnościowe i prawo gospodarcze

Obecnie w Polsce testujemy różne mechanizmy angażujące obywateli w życie publiczne, tym samym wpisujemy się w odczuwalny w całej Europie nurt otwartego rządzenia. Coraz częściej  administracja publiczna, tak centralna, jak i samorządowa, korzysta z różnych form partycypacji publicznej, dając tym samym mieszkańcom możliwość włączenia się w ważne dla poszczególnych społeczności procesy decyzyjne. Dzięki temu rozwijamy w Polsce społeczeństwo obywatelskie.

Jednak podstawą, która tworzy podwaliny otwartego rządzenia oraz warunkuje jego rozwój w Polsce jest prawo do informacji publicznej. Dlatego też Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” postanowiło przeprowadzić ogólnopolskie badania, pozwalające dokonać oceny jego realizacji w praktyce.

Celem badania było zarówno sprawdzenie, jak realizowane jest prawo do informacji publicznej oraz prawo do jej ponownego wykorzystania. Pierwsze ma wyraźnie wolnościowy wymiar, jest to prawo obywateli, mieszkańców do informacji o tym, co i jak robią władze. Drugie z kolei, jest prawem mającym także, choć nie tylko, wyraźny wymiar ekonomiczny, jest to bowiem prawo do tworzenia „wartości dodanej” na bazie informacji publicznej. Wyniki badania i wynikające z nich wnioski i rekomendacje zostaną przedstawione w czasie konferencji „PRAWO DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – prawo wolnościowe i prawo gospodarcze”, która odbędzie się 25 czerwca 2014 w Warszawie (ul. Aleje Jerozolimskie 195 a). Udział w konferencji jest bezpłatny.

Na Państwa zgłoszenia czekamy pod adresem: prawodoinformacji@mwi.pl lub pod numerem telefonu: (12) 633 32 53 wew. 26.

Zaproszenie >>>

Program >>>