Próba odpowiedzi na pytanie: Czy w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej można uzyskać informacje na temat tego czy wobec konkretnego adwokata, lekarza, radcy prawnego toczy lub toczyło się postępowanie dyscyplinarne.