STRONY ZAGRANICZNE DOTYCZĄCE PRAWA DO INFORMACJI

Centralny Rejestr Umów Republiki Czeskiej

www.legislationline.org

pod tym adresem znajduje się cały zestaw prawnych regulacji w zakresie prawa do informacji publicznej na całym świecie. Poza tym nie tylko w tym zakresie ale również obejmuje prawo konstytucyjne wielu państw świata.


www.info-commissioners.org

strona skupiająca wszelkie informacje na temat Komisarzy Prawa do Informacji jacy występują w krajach UE i nie tylko. Ogromne zasoby informacyjne.


www.right2info.org

Gromadzi informacje na temat prawnych ram prawa do informacji w kilkudziesięciu krajach.


www.freedominfo.org

Online Network of freedom of information.

Strona zawierająca raporty z zakresu realizacji prawa do informacji na całym swiecie, wskazująca najlepsze praktyki, oraz praktyczne wymogi skutecznego funkcjonowania prawa do informacji.


www.foiadvocates.net

Freedom of Information Advocates Network. Międzynarodowa organizacja wspierająca kampanie na rzecz prawa do informacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.


www.article19.org

ARTICLE 19 jest organizacją, która poprzez swoje kampanie prowadzi na całym świecie prowadzi działania na rzecz wolności wypowiedzi oraz prawa do informacji.


www.cfoi.org.uk      Campaign for Freedom of Information.

Największa i najstarsza organizacja zajmująca się tematyką dostępu do informacji w Wielkiej Brytanii.


www.privacyinternational.org    Privacy International

Privacy International jest organizacją, która zajmuje się przede wszystkim ochroną prywatności, ale również dostępem do informacji.


www.accessreports.com   Access reports freedom of information.

Strona amerykańskiej instytucji zajmującej sie realizacją prawa do informacji w US i Kanadzie


www.aip-bg.org     Accessti Informtion Programme (AIP) Foundation –

Strona Fundacji zajmującej sie realizacją prawa do informacji publicznej w Bułgarii.


www.ifex.org   International Freedom of Expression Exchange

Międzynarodowy Program istniejący od 1992 mający na celu promowanie prawa do informacji oraz wolności wypowiedzi oraz nieskrepowanej wymiany uzyskanej informacji przez każdego zainteresowanego.


www.accessinitiative.org      The Access Initiative

Globalna sieć promująca prawo do informacji publicznej, oraz partycypację i jawność systemu decyzyjnego w obszarze środowiska naturalnego.


www.opengovpartnership.org   Open Government Partnership

strona dotycząca Porozumienia państw z całego świata na rzecz otwartych rzadów. Masa informacji i analiz.


www.okfn.org   Fundacja hołdująca globalnemu ruchowi na rzecz otwartości wiedzy i informacji.


http://ec.europa.eu/transparency

portal Komisji europejskiej odnoszący się do zjawiska jawności życia publicznego.


www.cima.ned.org  Center for International Media Assistance (CIMA)

Center for International Media Assistance (CIMA) to organizacja, której zadaniem jest promowanie niezależnych mediów w krajach rozwijających się na całym świecie.


www.opengovstandards.org    Standardy Otwartego Rządu


www.opendemocracy.org.za 

,,Centrum Doradztwa na rzecz Otwartości i Demokracji – organizacja non-profit z siedzibą w Kapsztadzie (RPA). Misją ODAC jest promowanie otwartej i przejrzystej demokracji; wspierania kultury odpowiedzialności korporacyjnej i rządowej, oraz niesienie pomocy ludziom w Afryce Południowej, w celu realizacji swych praw”.


http://www.priv.gc.ca   KANADA – Office of the Privacy Commissioner of Canada.


www.fipa.bc.ca

FIPA organizacja pozarządowa w Kanadzie, działająca na rzecz promocji i obrony prawa do wolności informacji oraz prawa do prywatności. Celem działania jest wzmocnienie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzrost świadomości prawa do informacji, ale jednocześnie ochrony prawa do prywatności.


www.icie.zkm.de

Strona internetowa dedykowana środowisku akademickiemu, poświęcona zagadnieniom etyki  informacji. Jest to platforma wymiany informacji o świecie nauki i badań w tej dziedzinie. Daje możliwość poznania siebie nawzajem. Zawiera wiadomości na temat bieżących działań przez różnego rodzaju organizacje. I to za darmo. Sukces tej strony zależy od woli osób zainteresowanych tym tematem, aby podzielić się swoją wiedzą z innymi.


www.access-info.org

Organizacja o wymiarze europejskim, skupiająca swoje działania na rzecz zagwarantowania realizacji prawa do informacji publicznej, jako gwaranta realizacji praw człowieka.


www.viaiuris.sk

Słowacka organizacja VIA IURIS, która od roku 1993, pomaga obywatelom Słowacji chronić ich prawo do udziału w podejmowaniu decyzji w sprawach publicznych. Przyczynia się do odpowiedzialnego i skutecznego funkcjonowania instytucji państwowych i samorządowych, a także uczestniczy w reformie systemu sądownictwa Słowackiej. Zwraca uwagę na niesprawiedliwości, łamanie prawa i brak przejrzystości.


http://www.datauy.org

Urugwaj – organizacja pozarządowa skupiająca swoje działania na rzecz tworzenia narzędzi do działań zbiorowych, promująca uczestnictwo publiczne w sprawowaniu polityki. Podejmuje działania na rzecz przejrzystości rządu Urugwaju.


www.fragdenstaat.de

Strona niemieckiej organizacji  pozarządowej zajmującej sie udostępnianiem informacji publicznych uzyskanych w trybie wnioskowym na podstawie prawa do informacji publicznej.


www.strasbourgobservers.com

Strasburg Observer to blog i strona prowadzona przez 6 doktorantów z Uniwersytetu w Gandawie (Belgia), ktorzy na codzień pracują w Europejskim Trybunale Praw Człowieka pod kierunkiem prof. Eva Brems. Blog ma na celu ukazywanie szerszej publice nowych wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.. W ten sposób oferowane są krytyczne analizy uzasadnienia prawnego ETPCz przez formy krótkiego komentarza.


www.sunlightfoundation.com

Bezpartyjna organizacja pozarządowa w USA,  która działa na rzecz otwartego rządu na całym świecie i wykorzystuje technologię, aby rząd zwiększał swoją  odpowiedzialność społeczną.

Leave a Comment