Ponad 2.000 wniosków od 1 osoby.

W jednym z sądów wnioskodwca złożył ponad 2000 (dwatysiące) wniosków jednocześnie, gdyż wcześniej otrzymał odmowę w drodze decyzji udostępnienia ponad 2.000 zanonimizowanych elementów zawartych w ponad 2000 różnych akt spraw. Ze względu na wyjątkowość sprawy, poddaliśmy krótkiej ocenie tego typu sytuację. Zamieszczamy poniżej opinię dr Piotr Sitniewski.

opinia

 

Pozdrawiam

Leave a Comment