PO przegrała z Komorowskim w TK ws. dostępu do informacji publicznej

TK orzekł w środę, że niezgodny z konstytucją był tryb wprowadzenia do ustawy o dostępie do informacji publicznej przepisu ograniczającego prawo do informacji ze względu na ważny interes państwa. Zdaniem Trybunału Senat nie mógł wprowadzić tak daleko idącej poprawki.

Więcej informacji na stronach www.polskatimes.pl