Pierwszy przegląd rejestru przejrzystości

W czerwcu 2011 Parlament Europejski i Komisja Europejska utworzyły, na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego, wspólny rejestr przejrzystości dla organizacji i osób zaangażowanych w opracowanie i realizację polityki UE. Rejestr określa rodzaje działalności podlegające wpisowi i podmioty, które mogą się zarejestrować, ustanawia kodeks postępowania, wskazuje środki podejmowane w przypadku jego nieprzestrzegania oraz mechanizm składania skarg. Rejestr jest dobrowolny i obejmował w kwietniu br. 6500 podmiotów. Organizacje wpisują do niego ogólne informacje o swojej działalności, rocznych kosztach oraz nazwiska akredytowanych osób. Deklarują również wszelkie fundusze otrzymywane z UE.

Więcej >>>

Źródło:

http://oide.sejm.gov.pl/oide/index.php?option=com_content&view=article&id=14844&Itemid=980