Pierwsze wyroki WSA w/z ponownego wykorzystywania Informacji sektora publicznego.

Pojawiają się pierwsze wyroki sądów administracyjnych w/z ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego. WSA w Warszawie rozpatrywał skargę w procesie w którym wnioskodawca zwrócił się o : ,,udostępnienie informacji sektora publicznego, tj.: 1) kalendarza spotkań Ministra w okresie od […] maja 2016 r. do dnia udostępnienia informacji, 2) księgi wejść i wyjść gości (rejestru wejść/wyjść gości) do Ministerstwa od […] maja 2016 r. do dnia udostępnienia informacji, w postaci przeszukiwalnych plików elektronicznych w formacie plików pdf lub xlsx. Wnioskodawca wskazał, iż zamierza przedmiotową informację wykorzystywać w celach niekomercyjnych do artykułów i analiz na stronach internetowych Stowarzyszenia i porównywania spotkań Ministra oraz gości Ministerstwa z innymi Ministrami, bądź Ministerstwami”.  Zobacz więcej co orzekł WSA.