Partnerstwo na rzecz Otwartego Rządu

Partnerstwo na rzecz Otwartego Rządu (Open Government Partnership) zgodziło się dać więcej czasu dla krajów członkowskich, aby sporządzić  nowe plany działania i ocenić ich postępy, a także by działania te zostały zweryfikowane przez niezależne podmioty. Liderzy Open Government Partnership po spotkaniu w Londynie w dniach 22-24 kwietnia 2013 r. zdecydowali, że byłoby lepiej, aby ustanowić dwuletni cykl dla tych fundamentalnych zmian działalności, zamiast pierwotnie planowanego harmonogramu rocznego. Kraje będą poddawane ocenie wedle harmonogramu uwzględniającego kiedy przystąpiły do OGP.

Więcej na ten temat:

http://www.freedominfo.org/2013/05/ogp-decides-to-extend-cycle-for-action-plans-reviews/

http://www.opengovpartnership.org/timeline-all-ogp-participating-countries