Paragwaj: prawo do informacji publicznej pod obradami parlamentu.

Siedmioro senatorów wprowadziło pod obrady Parlamentu prawo gwarantujące przejrzystość i dostęp do informacji, które zostały przygotowane przez grupę organizacji pozarządowych Paragwaju pod nazwą ,,Nasiona Demokracji” (Semillas para la Democracia) – http://www.semillas.org.py/

Martha Ferrara , dyrektor Semillas para la Democracia ( Nasiona dla Demokracji ) , powiedziała, że projekt jest wynikiem 10 lat pracy na ten temat  wspieranych przez kilku prawodawców , i oznacza ” wielkie osiągnięcie społeczeństwa obywatelskiego “. Projekt jest ważnym krokiem w procesie budowania i wzmacniania przestrzeni przejrzystości zwalczania korupcji “

Opracowanie projektu ustawy została wykonana przez grupę organizacji skupionych na rzecz dostępu do informacji publicznej (GIAI) , utworzoną na początku 2004 roku , która obecnie obejmuje 23 organizacji .Ustawa zapewni ” swobodnego dostępu obywateli do informacji publicznej oraz przejrzystości rządu. ” Stwierdza, że żądna agencja publiczna nie może wymagać od wnioskodawcy dostarczenia przyczyny złożenia wniosku informacji (w Polsce mowa o tej zasadzie w art. 2 ust. 2 uodip – przypowiedz www.jawnosc.pl) Ustalono również, że termin na odpowiedź wynosić ma 10 dni, z możliwością przedłużenia o kolejne 10 dni.

Więcej: http://www.ultimahora.com/presentan-proyecto-libre-acceso-informacion-publica-y-transparencia-n730359.html

Ostateczny tekst ustawy o prawie do informacji –  LEY N°… DE LIBRE ACCESO CIUDADANO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL