Opinia RAdy Legislacyjnej o projekcie ustawy – Kodeks urbanistyczno-budowlany

5 grudnia 2016 r. Rada Legislacyjna wydała opinię w sprawie projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Opinia dostępna tutaj. Zdaniem Rady Legislacyjnej zastrzeżenia i wątpliwości nie dają podstaw do tego, aby rekomendować opiniowaną wersję Kodeksu urbanistyczno-budowlanego do dalszych etapów procesu legislacyjnego.