Ombudsman UE wzywa do szerszego ujawnienia dokumentów UE.

Ombudsman UE popiera ujawnianie dokumentów prawnych posiadanych przez Radę Europy, twierdząc, że Rada Europejska nie powinna odmówić dostępu do dokumentu sporządzonych w kontekście negocjacji między państwami członkowskimi UE z myślą o znalezieniu rozwiązań w celu zapewnienia przestrzegania zasady zrównoważonego budżetu zawartego w Traktacie paktu fiskalnego.

Więcej: http://www.freedominfo.org/2014/01/eu-ombudsman-supports-disclosure-legal-document/