Odmowa udziału w sesji Rady Gminy – czym jest?

NSA kontrolował proces realizacji prawa do informacji, w trakcie którego wnioskodawca wniósł do WSA w Kielcach – za pośrednictwem Rady Miasta – skargę na uniemożliwienie mu wstępu na posiedzenie Rady Miasta w dniu 14 czerwca 2013 r. W rezultacie, zdaniem skarżącego, zostało naruszone prawo wstępu obywateli na posiedzenia rady gminy, zagwarantowane art. 61 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przedmiotem obrad w tym momencie w radzie było nadanie honorowego obywatelstwa…komu? odsyłam do BIP ….. 


W treści post. WSA w Kielcach z dnia 16.06.2014  (II SA/Ke 463/14) czytamy: ,,Jak wynika ze skierowanego do Przewodniczącego Rady Miasta wezwania do usunięcia naruszenia prawa, do uniemożliwienia F. K. wstępu na posiedzenie Rady Miasta w dniu 14 czerwca 2013 r. doszło poprzez poinformowanie, że sesji mogą przysługiwać się wyłącznie osoby posiadające imienne zaproszenia Przewodniczącego Rady Miasta, a następnie “wyproszenie” i usunięcie skarżącego przez służby porządkowe z sali, gdzie miały odbywać się obrady”.


NSA orzekł: ,,odmowa udziału w sesji rady gminy jest czynnością z zakresu administracji publicznej dotyczącą uprawnienia wynikającego z przepisów prawa i podlega kognicji sądów administracyjnych (art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi”.