Niemcy – Niemieckie MSW ostrzega stronę www.fragdenstaad.de przed naruszaniem praw autorskich przy realizacji prawa do informacji publicznej.

Ministerstwo domaga się zdjęcia ze strony www.fragdenstaad.de określonych dokumentów, które zostały uzyskane w trybie realizacji prawa do informacji publicznej w trybie wnioskowym.

Niemiecki Portal prowadzony przez Open Knowledge Foundation w Niemczech, opublikował dokument na temat polityki Państwa w dziedzinie prawa wyborczego, co do którego Rząd twierdzi, że objęte jest ochroną praw autorskich. Feralny dokument to 5 stronicowy dokument przygotowany przez pracowników rządowych, w reakcji na orzeczenie niemieckiego sądu konstytucyjnego z listopada 2011 r., który uznał za niezgodny z Konstytucja zapis dający prawo do 5% dla partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Opracowanie odnosi się do propozycji zmian na poziomie 3 %. Próbując stłumić publikację dokumentu otrzymanego przez korzystającego z prawa do informacji , rząd niemiecki stara się tym samym ograniczyć debatę publiczną na temat ważnych spraw , być może aby uniknąć krytyki lub zakłopotanie , ” – powiedział Helen Darbishire , dyrektor wykonawczy Access Info Europe.

Więcej: http://www.freedominfo.org/2014/01/german-government-claims-copyright-document/