Nękanie ? Rada zawiadamia Prokuraturę.

W trakcie sesji Rady Gminy w Ożarowicach z dnia 24 stycznia 2018 r., w trakcie sesji jeden z radnych postanowił:

W konsekwencji notorycznych zapytań i wniosków składanych w trybie udip i dalszej bardzo obszernej korespondencji w tym trybie, które paraliżują pracę Urzędu Gminy, Rady Gminy i jednostek pomocniczych, radny złożył formalny  ustny wniosek, by uznać za zasadne zwrócenie się przez organ wykonawczy gminy o złożenie zawiadomienia do organów Prokuratury o przeprowadzenie postępowania w sprawie notorycznego nadużywania ustawy o dostępie do informacji publicznej niezgodnie z jej celem, realizowane przez nękanie pracowników Urzędu Gminy oraz Rady Gminy Ożąrowice”.


Według informacji medialnych gmina otrzymała w 2018 r. 428 wniosków, przy 20 osobach zatrudnionych w urzędzie.


O zagadnieniach związanych z nadużywaniem trybu dostępu do informacji pisaliśmy na stronie www.jawnosc.pl kilkukrotnie:

  1.   Multiplikacja kosztów a nie dostęp 
  2. Łowcy kosztów sądowych 
  3. Nadużywanie prawa do informacji 
  4. Nadużywanie prawa dostepu do informacji 
  5. Nadużywanie prawa?