Najnowsza książka dr Piotra Sitniewskiego .

Szanowni Państwo, 

Z przyjemnością pragnę poinformować, że w dniu wczorajszym na stronie wydawnictwa C.H.  BECK (link)  ukazał się mój komentarz do ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Zachęcam do zakupu za pośrednictwem strony kięgarni BECK. (link).

Nie da się zrozumieć prawa do ponownego wykorzystywania bez znajomości prawa do informacji. Są to prawa bliźniacze, wyrastające z tożsamego i wspólnego, prawa do wiedzy. w wielu miejscach znajdują się odesłania do prawa do informacji, gdyż bogate orzecznictwo z obszaru prawa do informacji powinno być brane pod uwagę przy interpretacji wielu elementów proceduralnych i materialnych prawa do ponownego wykorzystywania. prawo do ponownego wykorzystywania jest o wiele ciekawsze od realizacji prawa do informacji, gdyż jego granicą jest ludzka wyobraźnia nastawiona na kreację w oparciu o informacje sektora publicznego. Wciąż nie zdajemy sobie sprawy jak bardzo różnorakie obszary informacyjne mogą okazać się przydatne z punktu widzenia ponownego wykorzystywania, i dlatego prawo to ma ogromny potencjał na przyszłość, znacznie większy iż samo prawo do informacji. Ciekawym z punktu widzenia badaczy obu tych zjawisk będzie obserwacja jak zbiegiem lat oba prawa wzajemnie na siebie będą oddziaływać. Jakie obszary z prawa do informacji zostaną zaanektowane przez tryby ponownego wykorzystywania, co być może w nieokreślonej przyszłości doprowadzi do unifikacji obu tych sfer, co osobiście uważam za nieuchronne”. 

 

 

Leave a Comment