Nadużywanie prawa do informacji publicznej

Bezpłatna konferencja naukowa „Nadużywanie prawa do informacji publicznej”. Konferencja odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, w godzinach 10-14.30 sali 327 Auditorium Maximum UKSW w Warszawie, przy ul Wóycickiego 1/3, budynek 21. Prosimy o zgłaszanie udziału do 21.11.14 na adres:a.piskorz.ryn@uksw.edu.pl Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w konferencji jest bezpłatny. Dojazd i zakwaterowanie na koszt własny”

Konferencja jest organizowana w ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego na rzecz obronności i bezpieczeństwa Państwa „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem jest zaprezentowane wyników badania nad nadużywaniem prawa do informacji, przeprowadzonego w ramach projektu oraz zainicjowanie dyskusji nad potrzebą regulacji prawnej w tym zakresie w polskim porządku prawnym, jak również nad kształtem tej regulacji. W ramach konferencji po części referatowej odbędzie się dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz reprezentantów środowiska naukowego.

Program >>>

Prezentacja z wystąpienia dr Piotra Sitniewskiego prezesa Fundacji JAWNOSC.PL na temat ,,Bezpłatność czy bezkosztowość prawa do informacji – wnioski de lege ferenda”