Wysokość indywidualnych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej – opinia nr 5.

Szanowni Państwo, 

Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się opinia dr Piotra Sitniewskiego odnośnie jawności wysokości indywidualnych wpłat z tytułu opłaty adiacenckiej – opinia nr 5.

Opinia Nr 5 do pobrania tutaj