Krytyczna opinia o projekcie.

Ukazała sie opinia strony pracowników i strony pracodawców Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady Dialogu Społecznego z dnia marca 6 marca 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy z dnia 8 stycznia 2018 r. o jawności życia publicznego.

Całośc opinii do pobrania tutaj.

stanowisko-strony-spolecznej-zespolu-rds-dotyczace-rzadowego-projektu-ustawy-z-dnia-8-stycznia-2018r-w-sprawie-ustawy-o-jawnosci-zycia-publicznego


W opinii czytamy m.in.: 

,,Strona pracowników i strona pracodawców Zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego Rady wyraża jednogłośnie stanowczy sprzeciw w związku z faktem, iż żadna z kolejnych wersji rządowego Projektu ustawy o jawności życia publicznego, będącego projektem dotyczącym bezpośrednio działania tych organizacji reprezentatywnych, na żadnym dotychczasowym etapie prac legislacyjnych nie została skierowana do konsultacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa tj. odpowiednio art. 19 i następnymi ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych oraz art. 16 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o organizacjach pracodawców. Taka praktyka, w szczególności biorąc pod uwagę zakres omawianych regulacji i cel, jaki im przyświeca, budzi zdecydowany sprzeciw.”.

,,Zdecydowany sprzeciw budzi ustanowienie informacją publiczną wszelkich informacji z akt postępowań administracyjnych, o których mowa w Projekcie. Powyższe w istotny sposób narusza interesy i podstawowe prawa przysługujące rzedsiębiorcom, w tym w wielu przypadkach stanowić będzie naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Zaproponowana regulacja w żaden sposób nie służy celowi jaki przyświeca Projektowi tj. zwiększeniu jawności życia publicznego. Sygnalizowanego problemu nie rozwiązują w żadnym stopniu modyfikacje, które nastąpiły w kolejnej wersji Projektu – są one niewystarczające i nie zmniejszają zagrożenia wynikającego z proponowanych regulacji”.