Krajowa Rada Spółdzielcza przeciw objęciu spółdzielni UDIP

W sieci pojawiło się stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej podpisane przez Prezesa zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej , w którym KRS skierowała do Ministra Macieja Wąsika swoje stanowisko wobec projektu ustawy  o jawności życia publicznego.

Podstawowy przekaz zawarty w niniejszym stanowisku sprowadza się do stwierdzenia, że objęcie spółdzielni mieszkaniowych obowiązkiem stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie powinno mieć miejsca i jest błędne.

Stanowisko Krajowej Rady Spółdzielczej – dokument

Przypominijmy historię zmian projektu ustawy o jawności życia publicznego – tutaj