KOSZTY DOSTĘPU – wyniki badań.

W najnowszym numerze kwartalnika (4/2019) ,Informacja w Administracji” ukazał się mój najnowszy artykuł – opracowanie wyników badań na temat kosztów udostępniania informacji publicznej w Polsce. Badanie jest już trzecim z rzędu. Pierwsze badanie zostało przeprowadzone w 2013 r. (pobierz), kolejne w 2016 r.  (pobierz). Obecne badanie tak jak dotychczasowe obejmowało wszystkie urzędy wojewódzkie, urzędy marszałkowskie oraz urzędy miast wojewódzkich.

 

Całość już w numerze 4/2019 ,,Informacja w administracji“.