Korekta oświadczeń majątkowych i ich analiza – czy są jawne?

Szanowni Państwo, 

Na stronie www.jawnosc.pl w zakłądce OPINIE ukazała się najnowsza opinia – NR 22 –  dr Piotra Sitniewskiego dotycząca kwestii statusu i jawności korekt oświadczeń majątkowych  oraz ich analizy przez podmiot przyjmujący.

Link bezpośredni