Konsultacje nowego prawa – RODO

Na stronie Ministerstwa Cyfryzacji ukazała się informacja na temat możliwości uczestniczenia do dnia 13.10.2017 r. przez każdego zainteresowanego w konsultacjach projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o ochronie danych osobowych oraz projektu ustawy o ochronie danych osobowych.

LINK


Celem tych konsultacji jest zebranie możliwie najszerszego spektrum opinii dotyczących projektowanych rozwiązań. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych dotyczą bowiem bezpośrednio wszystkich Obywateli, ale mają także znaczący wpływ na działalność przedsiębiorców.

W konsultacjach może wziąć udział każdy.

Konsultacje trwają do 13 października 2017 r.


Wszystkich składających swoje uwagi zachęca się do przesłania ich do Ministerstwa Cyfryzacji na adres:

Konsultacje.odo@mc.gov.pl


Dokumenty przedstawione do konsultacji: 

projekt_ustawy_o_ochronie_danych_osobowych_-_osr_-_13.09.2017 (1)

ustawa_o_ochronie_danych_osobowych_-_projekt_-_13.09.2017

uzasadnienie_do_ustawy_o_ochronie_danych_osobowych_-_13.09.2017

projekt_ustawy_przepisy_wprowadzajace_ustawe_o_ochronie_danych_osobowych_-_osr_-_13.09.2017

uzasadnienie_do_projektu_ustawy_przepisy_wprowadzajace_ustawe_o_ochronie_danych_osobowych_-_13.09.2017