Konferencja Naukowa “Jawność Działania Samorządu Terytorialnego”

Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z okazji 24 rocznicy utworzenia samorządu terytorialnego w Polsce organizuje w dniach 13 – 14 marca 2014 r. konferencję naukową:

JAWNOŚĆ DZIAŁANIA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Obok wystąpień merytorycznych przewidujemy dyskusję z udziałem samorządowców praktyków.

Referaty przesłane oraz wygłoszone podczas konferencji będą opublikowane w Wydawnictwie Wolters Kluwer.

 T E R M I N Y

Termin dokonywania zgłoszeń oraz tematów wystąpień: do 15 grudnia 2013 r.

Zgłoszenia prosimy wysyłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: szkolenia@urios.pl

Przyjęcie zgłoszenia udziału zostanie potwierdzone również drogą elektroniczną.

Koszt uczestnictwa w Konferencji wynosi 400 zł + 23% VAT ( 492 zł)

Opłata nie obejmuje kosztów dojazdu oraz noclegu.

Płatność:

Płatność przelewem na konto:     97 1060 0076 0000 3200 0089 8440

                                             Firma Konsultingowa URIOS sp. z o.o.

                                             Plac Warszawski 10, 41-800 Zabrze

Termin dokonywania wpłat: 15 stycznia 2014r.

Miejsce:

Obrady odbywać się będą w auli budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przy ul. Bankowej 11 B.

Nieprzekraczalny termin przesłania pełnych tekstów referatów: 15 lutego 2014r.

KONTAKT:     sekretarze konferencji:

 mgr Roman Marchaj e-mail: szkolenia@urios.pl , tel. 502 223 728

mgr Hanna Dolnicka e-mail: szkolenia@urios.pl , tel. 600 434 204

Komitet Organizacyjny:

Prof. zw. dr hab. Bogdan Dolnicki

Dr Renata Cybulska                   Dr  hab. Joanna Jagoda

 Dr Anna Wierzbica                    Dr Aleksander Marekwia