Konferencja – Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa

Kontrola konstytucyjności prawa a stosowanie prawa w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego 26 listopada 2015 r.

Biuro Trybunału Konstytucyjnego, Al. Szucha 12a, Warszawa

Zapisy na konferencję – konferencje@trybunal.gov.pl

link: http://trybunal.gov.pl/konferencje/