Kim jest os. pełniąca funkcję publiczną

W najbliższym numerze czasopisma ,,Informacja w administracji3/2017 (Wyd. C.H. Beck), ukaże się wkrótce mój artykuł na temat pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną.

Wybrany cytat z tekstu:

,,Wbrew opiniom wyrażonym w niektórych orzeczeniach sadów administracyjnych7, art. 5 DostInfP ubU używa wyłącznie pojęcia ,,osoba pełniąca funkcje publiczne”, podobnie również KonstU w art. 61 ust. 1. Przepisom KonstU, jak i DostInfPubU nie jest znane pojęcie ,,osób mających związek z pełnieniem funkcji publicznej”, a wyłącznie pojęcie ,,osoby pełniącej funkcję publiczną/funkcje publiczne” – rozróżnienie na liczbę pojedynczą czy mnogą funkcji nie ma dla sprawy znaczenia. Zatem pojawiające się opinie sądów, wedle których istnieją równolegle obie grupy są błędne (…)”.

—————————————————————————————