Kanada: rezolucja rządowa wzywająca do ponownego stania się liderem w zakresie jawności i ochrony prywatności.

Krajowy i regionalni komisarze do spraw informacji i prywatności wydali wspólnie niezwykłą rezolucję, która w swej treści mówi min.:,,  “Kanada musi odbudować swoją pozycję lidera w obu polach: dostępu do informacji i ochrony prywatność”, proponując 18 konkretnych propozycji. Komisarze zobowiązując się do pracy na rzecz modernizacji prawa, określili konkretnych 9 propozycji na rzecz poprawy jawności i 0 9 na rzecz ochrony prawa do prywatności.

Tekst rezolucji:

Rzecznicy z całej Kanady zgromadzili się w Vancouver na dorocznym spotkaniu w dniach 8-9 października 2013 r.