Jawność sprawozdań fundacji-dr Piotr Sitniewski.

EPSON MFP image

W najnowszym numerze ,,Informacja w Administracji” ukazał się mój artykuł na temat ,,Zakres jawności sprawozdań fundacji”. link do czasopisma

Poniżej wyciąg z tekstu:

,,Zwracam uwagę, że uznanie danego obszaru informacyjnego za informację publiczną nie stawia znaku równości z jawnością. Może bowiem w szczególnych sytuacjach zdarzyć się, że sprawozdanie fundacji dotyczące wykonywanych zadań zleconych, będzie zawierało w swojej treści takiego typu informacje, które np. będą odnosiły się do osób trzecich, i w takim zakresie nie powinny być udostępniane. W takiej sytuacji minister realizujący wniosek o udostępnienie złożonego sprawozdania, powinien rozważyć, czy ta część sprawozdania zawierająca dane chronione ze względu na prawo do prywatności, nie powinna zostać poddana stosownej anonimizacji. Osobiście uważam, że właściwy minister przyjmujący sprawozdania fundacji, ma obowiązek udostępnić te informacje ze sprawozdania fundacji, których charakter świadczy o tym, że dana fundacja staje się podmiotem obowiązanym do stosowania DostInfPubU. Może mieć to miejsce tylko w  zakresie w jakim fundacje wykonuje zadania publiczne (…)”.