Jawność obrad komisji rady gminy – zestawienie przepisów.

W ostatnim czasie otrzymaliśmy liczne zapytania dotyczące kwestii przebiegu posiedzeń komisji rady gminy w kontekście kilkuelementów: 

  1. czy każdy ma prawo wstępu na posiedzenia komisji?
  2. czy przebieg komisji każdy może nagrywać?
  3. kto decyduje ewentualnie o prawie do nagrywania przebiegu obrad komisji przez osoby postronne?
  4. czy wizerunke uczetsników prac komisji nie podlega ochronie?

Zamieszczamy poniżej krótkie opracowanie w tym zakresie, które w sposób oczywisty nie wyczerpuje tematu, ale jedynie stanowi zestawienie obowiązujących w tym zakresie przepisów, wraz z krótkim ich podsumowaniem w postaci kilku fundamentalnych zasad obowązujących w tym zakresie.

plik do pobrania  jawnosc działania komisji zestawienie przepisów

 

Leave a Comment