Nagrania obrad-czy można odmówić?

Na stronie Przeglądu Sejmowego zamieszczona została opinia prawna (napisana została 3 lipca 2018 r.) autorstwa mgr Ilony Szczepańskiej-Kulik dotycząca następującego zapytania: ,,Czy udostępnienie informacji publicznej na wniosek w formie przekazania nagrania z sesji rady miasta narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE?
Zlecenie zostało opatrzone informacją, że wniosek posłanki o udostępnienie informacji publicznej w formie przekazania nagrania z obrad sesji rady miasta został rozpatrzony negatywnie, z powołaniem się w uzasadnieniu na przepisy RODO.

Całośc opinii – opinia