Jawność indywidualnych nagród tylko wobec pełniących funkcję publiczną !

WSA w łodzi w wyroku z dnia 24.02.2017 (sygn. II SAB/Łd 263/16), kontrolując proces realizacji prawa do informacji w którym wnioskodawca zażądał udostępnienia informacji : ,,w zakresie listy imion i nazwisk pracowników samorządowych, którzy w 2015 roku otrzymali nagrodę/nagrody wraz z podaniem wysokości nagrody/nagród w odniesieniu do każdego z nagrodzonych pracowników samorządowych oraz informacji o tym, jakie osiągnięcia w pracy zawodowej stanowiły podstawę przyznania nagrody/nagród – w odniesieniu do każdego pracownika samorządowego”.

Podmiot zobowiązany ,,udostępnił wnioskowane informacje w części, tj. bez informacji o uzasadnieniu przyznania poszczególnych nagród oraz imion i nazwisk oraz wysokości nagród osób nieposiadających upoważnień do podpisywania decyzji administracyjnych” (cytat z uzasadnienia wyroku).


WSA orzekł: ,,informację publiczną stanowią również kwoty wypłaconych nagród, konkretnie wymienionych z imienia i nazwiska pracowników organu, z tym zastrzeżeniem, że pełnią oni funkcje publiczne.(…) Ze względu na przejrzystość życia publicznego, wysokości przyznanych osobom pełniącym funkcje publiczne nagród uznać należało za informację publiczną, to informacje dotyczące wszystkich wymienionych z imienia i nazwiska pracowników Urzędu Miasta za taką już nie mogą zostać uznane. Niewątpliwie dotyczą one sfery prywatnej, a nie publicznej i podlegają ochronie.


komentarz dr Piotr Sitniewski: Popieram w pełni taki sposób interpretacji granic dostępu do informacji, mimo krytycznego nadal stosunku do sytuacji, w której brak jest legalnej definicji osoby pełniącej funkcję publiczną. 

O zagadnieniu pisałem kilkukrotnie:

  1. Osobo pełniąca funkcje publiczną, gdzieś jest jeśliś jest ? 
  2. Rzecznik prasowy pełni funkcję publiczną.
  3. Jawność kontraktów z lekarzami.
  4. Nauczyciel akademicki to osoba pełniąca funkcję publiczną. 
  5. Zarobki ad personam nie są informacją publiczną?
  6. Jawność nagród i wynagrodzeń w urzędzie wojewódzkim. 
  7. Jawność nagród w MPEC