Jawność danych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne.

Szanowni Państwo, 

Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE ukazała się najnowsza opinia autorstwa dr Piotra Sitniewskiego dotycząca jawności danych osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne w procesie budowlanym (art. 12 prawa budowlanego) finansowanym ze środków publicznych.