Japonia – propozycje nowych regulacji chroniących tajemnice państwowe.

Premier Shinzo Abe proponuje wpisać do ustawy wyraźne zagwarantowanie prawa do informacji publicznej, oraz gwarancje wolności prasy. Komentując te propozycje zmian, premier stwierdził, iż samo wprowadzenie tych regulacji do ustaw, nie gwarantuje, że będą one już należycie chronione. Krytycy tych rozwiązań wskazują, że proponowane rozwiązania dadzą zbyt dużą władzę dyskrecjonalną umożliwiającą uznawanie określonych obszarów jakie objęte tajemnicą. Przewiduje się, że pod obrady parlamentu, nowe przepisy zostaną wprowadzone w dniu 15 października 2013 r.

Więcej w artykułach prasowych (eng.):

http://ajw.asahi.com/article/views/editorial/AJ201309190036

http://www.japantimes.co.jp/opinion/2013/09/25/editorials/drop-antidemocratic-secrecy-bill/#.UknP3X-LU75

http://mainichi.jp/english/english/newsselect/news/20130922p2a00m0na006000c.html