Izrael – minister sprawiedliwości Tzipi LIvni zapowiada ograniczenie pobierania opłat za informacje publiczne, oraz rozszerzenie informacji ogólnodostępnych na podmioty prywatne wykonujące zadania publiczne.

“Kiedy państwo przekazuje środki publiczne w ręce prywatne, komunikacja w tym zakresie musi być przejrzysta i prowadzona na forum publicznym, zaś relacja na ten temat musi być przejrzysta, dostępna i otwarta dla publiczności” – napisał minister na swym blogu. Ten przełom jest wynikiem skoordynowanej kampanii przez ruch na rzecz wolności informacji. Minister zgodziła się także na ograniczenie o 80% wszystkich opłat związanych z udostępnianiem informacji publicznych.

Ruch na rzecz Wolności Informacji Dyrektor Alona Winograd powiedział: “To ważny krok naprzód w dążeniu do zapewnienia wolności informacji w Izraelu. Pozwala na monitorowanie spraw publicznych , w tych obszarach gdzie rząd postanowił sprywatyzować pewne zadania.

Więcej: http://www.nif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=1606

Źródło: http://www.freedominfo.org/2013/10/israel-to-cut-foi-fees-cover-private-functions-livni-says/