IV WARSZTAT PRACY INFOBROKERA 28-29.05.2019 r. | KRAKÓW

IV WARSZTAT PRACY INFOBROKERA

28-29.05.2019 r. | KRAKÓW link do wydarzenia

Warsztat Pracy Infobrokera to jedyne w Polsce wydarzenie, organizowane po raz czwarty, dedykowane wszystkim pasjonatom informacji oraz osobom zawodowo zajmującym się pracą z informacją, bez względu na sektor gospodarki – od biznesu i nauki, przez NGO, aż po sektor publiczny. Celem konferencji jest wymiana doświadczeń w pracy z informacją oraz łączenie branż i osób powiązanych w pracy z informacją.


PROGRAM – PROGRAM – PROGRAM – PROGRAM – PROGRAM – PROGRAM – PROGRAM


 • Wykład otwierający | 10:00 – 10:20

  dr hab. prof. UJ Magdalena Szpunar | Instytut Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagiellońskiego
  Sieć ukryta a sieć widzialna. O zasobach WWW nieindeksowanych przez wyszukiwarki

 • Panel I – Źródła informacji | 10:20 – 11:20

  Michał Marek | Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji
  Czym są bańki informacyjne i czy stanowią zagrożenie?

  Piotr Sitniewski | Fundacja JAWNOSC.PL
  Informacja publiczna oraz informacja sektora publicznego – praktyczna analiza obu pojęć  prezentacja do pobrania tutaj

  dr inż. Agnieszka Gryszczyńska | Katedra Prawa Informatycznego, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
  Anonimowe sieci dystrybucji informacji na przykładzie sieci TOR

 • Panel II – Narzędzia i aplikacje | 11:45 – 13:15

  dr inż. Jacek Willecki Biblioteka Politechniki Poznańskiej
  Projekty bibliotek akademickich jako platformy wywiadu badawczego

  Łukasz Nowak Transparent Data
  Informacja gospodarcza a open data – obecne bariery technologiczne i nietechnologiczne

  Filip Graliński, Karol Świetlik | PPJ Polska Pracownia Językoznawcza
  Szukając pani S***k*n*us, czyli jak łączyć kompetencje informatyczne i researcherskie (i sięgać, gdzie Google nie sięga)

  Gość honorowy dr Maciej Kawecki | Ministerstwo Cyfryzacji
  Temat wystąpienia zostanie podany w późniejszym terminie

 • Panel III – Techniki pracy | 14:20 – 15:40

  Marcin Preś | Stowarzyszenie Profesjonalistów Informacji
  Bezdroża internetu – czy pieniądze leżą na ulicy (w internecie)? Wykorzystanie wywiadu jawnoźródłowego jako narzędzia wspomagającego dochodzenie należności

  Sławomir Głaz | SEFO
  RODO – Jak skutecznie wypełnić obowiązek informacyjny i uniknąć kary

  Joanna Dukalska-Hermut | Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ
  Obraz biznesu – wizualna prezentacja danych

  ppłk Adam Włoczewski – Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego im. gen. broni Władysława Andersa
  Działania informacyjne w środowisku międzynarodowym, na podstawie udziału w operacji ISAF w Afganistanie

Leave a Comment