Irlandia – wycofuje się z propozycji podniesienia kosztów realizacji wniosków.

Irlandia – wycofuje się z propozycji podniesienia kosztów realizacji wniosków.

Irlandzki minister wydatków publicznych i reform Brendan Howlin (http://en.wikipedia.org/wiki/Brendan_Howlin ) częściowo wycofał swoją kontrowersyjną propozycję podwyższenia opłaty za realizację wniosków o udzielenie informacji. Howlin zaproponował, aby pobierać € 15 za każdy odrębny wniosek wymagający osobnej i odrębnej kwerendy w celu realizacji wniosku o udzielenie informacji publicznej.

Więcej: http://www.freedominfo.org/2013/11/irish-minister-changes-course-on-fees-for-foi-requests/

Oraz: artykuł na blogu na temat ,,Zabijanie prawa do informacji w Irlandii” http://thestory.ie/2013/11/08/killing-freedom-of-information-in-ireland/  Gavin Sheridan (http://www.gavinsblog.com/ )