INSPIRATOR EDUKACJI PRAWNEJ

Inspirator został opracowany w ramach Programu „Obywatel i Prawo” Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanego przez Instytut Spraw Publicznych, który działa na rzecz wspierania dostępu obywateli do pomocy prawnej i wzmacniania ich aktywności w sferze publicznej. Pomysł na tę publikację zrodził się podczas prac Rady Ekspertów – niezależnego opiniotwórczego ciała, powołanego, aby zwalczać systemowe bariery w dostępie obywateli do prawa. Dostrzeżono tam potrzebę poszerzenia oferty materiałów skierowanych do nauczycieli edukacji prawnej. Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności dziękujemy zarówno za wsparcie materialne, jak i za zaangażowanie w proces upowszechniania wiedzy o prawie w Polsce.

Inspirator edukacji prawnej