INF. O DRODZE GMINNEJ – NOWA OPINIA

Szanowni Państwo, 

Na stronie www.jawnosc.pl w zakładce OPINIE, ukazała się najnowsza opinia nr 29 autorstwa dr Piotra Sitniewskiego dotycząca następującego zagadnienia: w jakim trybie nalezy udostępniać informacje o dordze gminnej. Opinia jest pokłosiem wniosku jaki wpłynął do kilku urzedów od jednego z wnioskodawców.

Pozdrawiam