Ile wolno sędziemu Trybunału ?

ETPCz w wyroku z 15.11.2016 r.  (Application no. 75255/10 Krstan SIMIĆ against Bosnia and Herzegovina) wydał wyrok dotyczący usunięcia w Bośni i Hercegowinie orzecznika ze stanowiska. Krstan Simic został wybrany na sędziego trybunału konstytucyjnego w czerwcu 2007 r. Zanim objął urząd, był parlamentarzystą i wiceprzewodniczącym partii SNSD. W listopadzie 2009 r. jedna z organizacji pozarządowych poinformowała, że Simic w liście kierowanym do premiera i do partii SNSD opisywał i komentował pracę trybunału konstytucyjnego oraz pracę osób zatrudnionych w rządzie.

Sprawa może mieć w pewnym wymiarze znaczenie dla niektórych obszarów procesu dziejącego się wokół Trybunału Konstytucyjnego w Polsce. ETPcCz wskazał, że możliwa jest publiczna krytyka funkcjonowania trybunału przez sędziów, w szczególności gdy formułują konkretne zarzuty, w tym dotyczące korupcji i nacisków politycznych na poszczególnych sędziów. Niedopuszczalne jest jednak kontaktowanie się i utrzymywanie relacji przez aktywnego sędziego z partią polityczną czy też władzą wykonawczą, w szczególności poprzez informowanie jej o sprawach wewnętrznych trybunału. Takie zachowanie znacząco podważa bowiem polityczną niezależność osób pełniących funkcje sędziowskie..

Wyrok i krótkie omówienie pochodzi ze strony na kórej prawnicy i współpracownicy Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka  publikują krótkie felietony dotyczące bieżącego orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowiek www.wyrokietpc.pl