Hong Kong – Ombudsman wzywa do uchwalenia FOI

Ombudsman Alan Lai Nin wezwał władze do uchwalenia prawa do informacji, lecz wiele wskazuje, że propozycja nie uzyskała powszechnej aprobaty. Szczegółowy opis sytuacji w tym zakresie, oraz rekomendacje Ombudsmana zawarte są w raporcie:

Pobierz >>>