Hiszpania

Access info od 7 lat toczy prawną batalię z ministrem sprawiedliwości Hiszpanii o uzyskanie informacji na temat implementacji przez Hiszpanię konwencji Narodów Zjednoczonych przeciw Korupcji (UN Convention against Corruption), oraz konwencję OECD na temat zwalczania korupcji (OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions). Sąd Najwyższy Hiszpanii uznał, iż tego typu pytania nie są wnioskami o informację publiczną. Zdaniem SN Konstytucja daje prawo do pytania o tego typu informacje jedynie izbom parlamentarnym wobec rządu.

Więcej na ten temat: http://www.access-info.org/en/spain/297-ministry-of-justice-corruption-case