Gujana

W Gujanie weszła w życie w dniu 10 lipca 2013 r. ustawa regulująca prawo do informacji publicznej.

Tym samym Gujana stała się 95 krajem na świecie posiadającym prawną regulację w tym zakresie, gwarantującą prawo do informacji publicznej.

Artykuł na ten temat w jęz. angielskim, z uroczystości powołania komisarza do spraw informacji:

http://gina.gov.gy/wp/?p=13254&goback=.gde_4949691_member_258530431