Gruzja – Dekret umożliwiający składanie i udzielanie informacji publicznych drogą elektroniczną.

Rząd Gruzji wydał dekret umożliwiający składanie i udzielanie informacji publicznych drogą elektroniczną.

Dekret zawiera siedem artykułów, definiuje standardy ujawniania informacji publicznych , zasady składania wniosków elektronicznych, oraz wykaz informacji publikowanych w internecie. Dekret wchodzi w życie 01 września 2013.

Dekret do pobrania w jęz. angielskim tutaj:

http://ogpblog.files.wordpress.com/2013/09/decree-of-the-governemnt-of-georgia-219-eng.pdf