Granty na projekty wzmacniające Społeczeństwo obywatelskie.

Black Sea Trust prowadzi nabór wniosków w programie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Europie Środkowo-Wschodniej. Polska jednym z priorytetów. Termin do 1 października.

Poniższa informacja pochodzi ze strony www.ngo.pl link – :  tekst w oryginale tutaj

,,Projekty mogą być zainicjowane przez organizację pozarządową, zarejestrowaną w jednym z następujących krajów: Czechy, Słowacja, Polska, Węgry, Słowenia. Zaangażowanie partnerów z regionu Morza Czarnego i Zachodnich Bałkanów jest możliwe, lecz niewymagane.

Obszary wsparcia:

  • Wzmacnianie dialogu między obywatelami i instytucjami publicznymi. Projekty lokalne lub łączące partnerów z różnych regionów w danym kraju są mile widziane. Preferowane projekty, wzmacniające więzi między organizacjami z dużych miast i mniejszych ośrodków.
  • Walka z ksenofobią, islamofobią i antysemityzmem.
  • Rozwój umięjętności korzystania z mediów i informacji. Projekty, zajmujące się tematyką wpływu aktorów zewnętrznych na media są mile widziane.
  • Wsparcie projektów, nakierowanych na młodych obywateli (poniżej 35 roku życia). Preferowane projekty składane przez organizacje/grupy młodzieżowe.

Wniosek powinien być dobrze uargumentowany oraz wykorzystywać innowacyjne formaty. Budżet powinien być realistyczny.

Średnią wysokość wsparcia projektu szacuje się na 24,999 dolarów amerykańskich. Projekty przekraczające ten budżet również będą brane pod uwagę.

Termin składania projektów mija 1 października 2017 roku.

Projekty składane są wyłącznie w języku angielskim pod adres ceedemocracy@gmfus.org.

Więcej informacji, jak również formularze aplikacyjne i budżetowe znajdują się pod linkiem: http://www.gmfus.org/initiatives/call-applications.”