Glosa dr Piotra Sitniewskiego

W ostatnim numerze kwartalnika ,,Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych” 4/2018 ukazała sie moja aprobująca glosa do wyroku WSA w Krakowie z 25 lipca 2018 r., II SA/Kr 741/18 

Glosa dotyczy wyroku w którym WSA dokonuje rozróżnienia na tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy Prawo o zamówieniach publicznych, oraz tajemnicę przedsiębiorcy w rozumieniu prawa do informacji. Porusza również kwestię statusu przedsiębiorcy i jego możliwości zastrzeżenia czasowo i przedmiotowo określonych informacji jako objętych tajemnica przedsiębiorcy.

link do spisu treści czasopisma – tutaj