Filipiny – Senat odroczył głosowanie w sprawie prawa do informacji – prawdopodobnie do 2014 r.

Filipiny – Senat odroczył głosowanie w sprawie prawa do informacji – prawdopodobnie do 2014 r.

Koalicja organizacji pozarządowych wystąpiła z petycją do Senatu w celu przyspieszenia prac nad wprowadzeniem prawnych regulacji gwarantujących prawo do informacji (petycja)