Europejski Trybunał Praw Człowieka – wyrok rozszerzający prawo do informacji na zagadnienia związane z zagrożeniami zdrowia.

Z biegiem lat, ETPCz stopniowo rozbudowywał swoje orzecznictwo, zgodnie z którym art 8 przyznaje prawo dostępu do informacji dla osób narażonych na zagrożenia dla zdrowia spowodowane przez zanieczyszczenia działalności wynikające z przemysłowej. Wyrok w sprawie Vilnes i inni przeciwko Norwegii rozszerzył tę zasadę na trzy obszary i zakresy interpretacyjne. Po pierwsze, Trybunał pogłębił istotę tego prawa uznając, że w pewnych okolicznościach obowiązek państwa do zapewnienia dostępu do informacji obejmuje obowiązek rzeczywistego dostarczenia takich informacji. Po drugie, Trybunał rozszerzył zakres stosowania tego prawa do zagrożeń zdrowia w miejscu pracy. Po trzecie, Trybunał orzekł, że informacje niezbędne do oceny ryzyka dla zdrowia muszą być zapewnione, nawet jeśli nie ma naukowej pewności co do dokładnego charakteru i zakresu tych zagrożeń.

Więcej : http://strasbourgobservers.com/2014/01/20/ecthr-extends-its-case-law-on-the-right-to-information-on-health-risks-under-article-8/

Komentarz do wyroku doktoranta z Centrum Praw Człowieka Uniwersytetu w Ghent:

http://strasbourgobservers.com/2014/01/20/ecthr-extends-its-case-law-on-the-right-to-information-on-health-risks-under-article-8/