Dotacje na działania strażnicze.

Fundacja Batorego zaprasza organizacje pozarządowe zajmujące się kontrolą funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, do składania wniosków w konkursie dotacyjnym na działania strażnicze.

Wnioski przyjmowane są do 31 marca 2017.

link gdzie znajdziesz więcej szczegółów.