Dotacje instytucjonalne – otwarty konkurs.

Fundacja Batorego na swojej stronie ogłosiła harmonogram konkursów dotacyjnych na rok 2018.

W skrócie: 

KTO – O dotacje mogą ubiegać się organizacje pozarządowe działające w formie fundacji lub stowarzyszeń, które zajmują się ochroną praw człowieka, bronią zasad równości wszystkich obywateli, przeciwstawiają się wszelkim formom dyskryminacji, kontrolują funkcjonowanie instytucji publicznych, stoją na straży przestrzegania zasad demokratycznego państwa prawa.

NA CO – dotacje mogą być przeznaczone na działania służące wzmocnieniu organizacji i umożliwiające stabilne i efektywne prowadzenie działalności statutowej. Nie oczekujemy wniosków na realizację „projektów”. Oferowane dotacje mają charakter wsparcia „instytucjonalnego”. Zachęcamy, aby składane wnioski były wynikiem przemyśleń i dyskusji w ramach organizacji na temat tego, co najbardziej jest potrzebne, by wzmocnić organizację i prowadzić kluczową dla niej działalność.

ILE – Można ubiegać się o dotacje w wysokości od 20 tys. do 150 tys. zł. 

KIEDY HARMONOGRAM 

edycja wiosenna – od 15.01-15.02. – składanie wniosków

edycja jesienna – 16.08-16.09 – składanie wniosków Więcej szczegółów na stronie Fundacji Batorego – link 

Leave a Comment