Najnowszy poradnik z zakresu prawa do informacji.

Dostęp do informacji publicznej. Pytania i odpowiedzi. Autor: Piotr Sitniewski

Książka stanowi syntetyczne zestawienie najczęściej występujących w praktyce zagadnień związanych z realizacją prawa do informacji publicznej. Poruszone tematy zostały starannie wyselekcjonowane, są odzwierciedleniem problemów, które pojawiają się w trakcie prowadzonych przez autora szkoleń, i dotyczą:

  • zakresu podmiotowego i przedmiotowego prawa do informacji publicznej,
  • formy wniosku o udostępnienie informacji publicznej,
  • zasad udzielania odpowiedzi na wniosek

Celem niniejszego opracowania jest ukazanie wielowątkowych aspektów dostępu do informacji publicznej w bardzo praktycznym ujęciu, z szerokim odniesieniem do orzecznictwa sądów administracyjnych.

Adresaci:

Publikacja przeznaczona jest dla osób, które są zobowiązane do stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej i w tym zakresie do udzielania informacji publicznych będących w ich posiadaniu. W szczególności może okazać się przydatna dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji publicznej, administratorów Biuletynu Informacji Publicznej, radców prawnych, adwokatów oraz sędziów sądów powszechnych i administracyjnych.

Książkę można nabyć tutaj >>>

40430341_2