Dokument wewnętrzny- stwierdzenie organu nie jest wystarczajace, WSA musi badać charakter dokumentu. Ważny wyrok NSA

NSA w wyroku z dnia 1 marca 2019 r. sygn. I OSK 688/17 (na stronie www.cbosa.gov.pl brak jeszcze wyroku), stwierdził, że wbrew twierdzeniu MEN oraz WSA w Warszawie,  przebieg i wnioski ze spotkań zespołu ekspertów “Dobrej Zmiany” nie były wewnętrznym dokumentem. I są informacją publiczną.

Zdaniem WSA w wyroku z 7 listopada 2016 r. skoro żądane materiały audio, stenogramy, protokoły 39 spotkań zespołu Ekspertów Dobrej Zmiany nie stanowią informacji publicznej, organ nie miał obowiązku ani dokonania czynności materialno-technicznej w postaci ich udostępnienia, ani też wydania decyzji administracyjnej. W takiej sytuacji organ miał natomiast obowiązek poinformować wnioskodawcę, co uczynił – stwierdził sąd I instancji.

Naczelny Sąd Administracyjny unał, że stanowiły one element procesu legislacyjnego przed reformą systemu oświaty i powinny być ujawnione.

Więcej już wkrótce gdy pojawi sie uzasadnienie pisemne do wyroku.

Leave a Comment